Haber Detayı
15 Şubat 2019 - Cuma 21:06
 
'Mersin Başkanlarından Ne Bekliyor?'... İşte sonuçlar..
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) organizasyonu ile 5 Aralık’ta düzenlenen ‘Mersin Başkanlarından Ne Bekliyor’ konulu arama konferansının sonuç raporu çıktı. Düzenlenen basın toplantısı ile MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan tarafından kamuoyu ile paylaşılan sonuç raporuna göre Mersin, kolay erişilebilen, şeffaf ve kent ile birlikte hareket edecek bir başkan istiyor.
GÜNDEM Haberi
'Mersin Başkanlarından Ne Bekliyor?'... İşte sonuçlar..

2014 yılı yerel seçimleri öncesinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek “Mersin Başkanlarından Ne Bekliyor?” konulu arama konferansı düzenleyen MTSO, 2019 yerel seçimleri öncesinde de bu geleneği bozmadı. 5 Aralık’ta geniş katılımlı bir arama konferansı düzenlenerek Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler sonrası göreve gelecek başkandan beklentiler belirlendi. 2 farklı oturumda, MTSO Meslek Komiteleri, il genelindeki meslek kuruluşları, odalar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kültür sanat kuruluşları temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişiyle oldukça geniş katılımlı düzenlenen “Mersin Başkanlarından Ne Bekliyor?” temalı Arama Konferansı ile bir beyin fırtınası estirip ortak akıl buluşması gerçekleştirildi. Ardından kentin bütününü yansıtacak bir örneklemle, bu sonuçlar kentin sayısız kurumu ile plancılarla, uzmanlarla istişare edilerek daha etkin, tarafsız ve bilimsel hale getirildi.
Profesyonel bir danışman firma ile birlikte yürütülen çalışmanın sonuç raporu, hazırlık aşamasında olduğu gibi yine tüm sivil toplum kuruluşu temsilcileri, MTSO Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda ulaşımdan altyapıya, eğitimden, kentsel dönüşüme, sosyal sorunların çözümünden ekonomik kalkınmaya kadar kenti ilgilendiren tüm alanlardaki beklentilere yer verildi. Rapor daha sonra bir kitapçık haline getirilerek gerek kitapçığın hazırlanmasına katkı veren kurum ve kuruluşlar gerekse tüm belediye başkan adayları ile paylaşılacak. 

“Sırada belediye başkan adayları ile buluşma var”
Düzenlenen toplantının ardından üçüncü aşamada belediye başkan adayları ile bir araya geleceklerini anlatan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, şunları söyledi:
“Çalışmamızda mümkün olduğu kadar tüm Mersin’in görüşlerini, isteklerini yansıtmaya özen gösterdik; uzman bir danışmanlık şirketi ile birlikte çalıştık, kapsamlı bir rapor ortaya çıktı. Şimdi tüm belediye başkan adaylarını Odamıza davet ederek önce onların projelerini dinleyip ardından da Mersinlilerin taleplerini yansıtan raporu kendilerine sunacağız. Yaptığımız planlamaya göre 26 Şubat Salı günü CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 28 Şubat Perşembe günü İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz ve 5 Mart Salı günü ise Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna misafirimiz olacak.”

“Dile getirilen konuları 5 temel başlıkta toparladık”
Yapılan çalışma sonunda en çok dile getirilen sorunları derleyerek beş temel alan belirlendiğini bildiren Ayhan Kızıltan, bu alanları ‘Yönetim ve yöneticilerle işbirliği, ulaşım, kentsel dönüşüm ve altyapı, eğitim ve insan, sosyal sorunların çözümü’ olarak sıraladı. Özellikle imar sorununa değindiği konuşmasında Kızıltan, “Önemli olan, imar planlarının sadece konut amaçlı rant sağlayan değil, üretime, ticarete yani ekonomiye can verecek yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var. Yeni ekonomi bölgeleri, sanayi ve ticaret bölgeleri imarda ilk düşünülmesi gereken yerler olmalıdır” dedi. Aynı zamanda yine kent ekonomisinin canlanması adına yerel yönetimlerin alım ve hizmetlerinin Mersinli firmalardan karşılanmasını beklediklerini de vurgulayan Kızıltan, “Böyle bir çalışma Kent ekonomisi için, kentin kaynaklarının kentte kalması için önemlidir. Mersin firmaları ulusal ve uluslararası kalitede hizmet veren, üretim yapan firmalardır” ifadelerini kullandı. 

“Mersin’in ortak sesi olduk”
Yapılan çalışma ile Mersin’in ortak sesinin oluştuğunu ve bundan sonra da tüm taleplerin takipçisi olacaklarını kaydeden Kızıltan’ın açıkladığı raporda ençok dile getirilen konular şöyle: 

“Yönetim, Yöneticiler ve İşbirliği:
Master Planların hazırlanması ve uygulanması 
STK-Üniversite-Ortak Akıl İşbirliği Kurulları
Stratejik Sektörlerin desteklenmesi (Tarım, Turizm, Sanayi, Lojistik)
Kentsel Ar-Ge / İnovasyona önem verilmesi 
Yatırımcılarla İlişkilerin güçlendirilmesi 

Ulaşım :
Toplu Taşımaya gereken önemin verilmesi, (Raylı Sistem, Otobüs, vb)
Otopark sorununa çözüm bulunması 
Alternatif ulaşım araçlarının kurgulanması 
Çevre odaklı ulaşım planlaması (bisiklet, raylı sistem..) 

Kentsel Dönüşüm ve Altyapı
Altyapı sorunlarından kaynaklı felaketlerin önüne geçilmesi, 
Kentsel dönüşümün ada bazlı, bütüncül planlanması,
Turizm yatırım alanlarının planlanması, 
Sektörel Bazlı Altyapı planlamalarının tamamlanması, 

Bu noktada önemli olan şey; imar planlarının sadece konut amaçlı rant sağlayan değil, üretime, ticarete; yani ekonomiye can verecek yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var. Yeni ekonomi bölgeleri, sanayi ve ticaret bölgeleri imarda ilk düşünülmesi gereken şeyler olmalıdır.
Ayrıca kentin estetik tasarımında Akdeniz ruhunu hissedeceğimiz bir mimari öne çıkmalıdır. 

Eğitim ve İnsan : 
Kentlilik Kültürünün yerleştirilmesi, 
Toplumun genel kültürünün artırılması, 
Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi, 
Sporun desteklenmesi 
Göç kaynaklı toplumların Kente entegrasyonuna önem verilmesi, 
Çeşitlilik
    Toplumsal cinsiyet eşitliği  
    Toplumsal Hoşgörü 

Sosyal Sorunlara Çözüm :
Farklılıkların yönetilmesi 
Yoğun göçün adaptasyonu, 
Mersinlilik Kültürünün oluşturulması, 
Nitelikli Beyin Göçünün tersine çevrilmesi, 
    İş imkanlarının tetiklenmesi 
    Üniversiteler ve sanayi ile işbirliği 
Mersin sorunlarına değinen, gerçek çözüm önerileri sunan STK ve Kuruluşlarla diyalog, 

Başkanın Ajandasında Neler Olmak Zorunda:

Ulaşım
Kentin önemli yerlerinde otopark alanları üretilmesi ve parkomat uygulamasına yeniden geçilmesi,
Ulaşımın düzenlenmesi (yol, bisiklet yolu, yaya geçidi, sinyalizasyon, vb.)
Deniz otobüsü, hafif raylı sistem, bisiklet yolları yatırımları,
Hava Limanı yatırımının takibi,
Çeşmeli – Taşucu otoban yatırımının takibi,
Şehir hastanesine şehir içi ulaşımın bağlanması,
Mersin Doğu girişinin dönüşümünün sağlanması,
Kuzey teleferik projesinin hayata geçirilmesi,

Alt Yapı
Sanayi yatırım alanlarının planlanması,
İmar planlarında sektörlere göre yatırım alanlarının oluşturulması,
Yeni ticaret bölgelerinin geliştirilmesi,
İletim hatlarının yer altına alınması
Kent Meydanı/Meydanlarının planlanması,
Balık Pazarının Çiçek Pasajı benzeri bir yapıya dönüştürülmesi,
Güvenli çocuk oyun alanlarının oluşturulması,
Semt pazarlarının ve üretici pazarlarının sayısının artırılması,
Sahillerin denizden faydalanılabilecek şekilde düzenlenmesi, (plaj, kamp alanı, karavan alanı, vb.)
Müftü ve Mezitli Derelerinin ıslahı,
Tüm Kentte atık- geri dönüşüm yönetiminin uygulanması, atık su arıtma tesislerinin sayısının artırılması ve modernizasyonu,
Bu anlamda, alt yapı veya yerel yönetimlerin alım ve hizmetleri olsun, tüm bunları Mersin firmaları ile yapması kentimiz ekonomisi için, kentin kaynaklarının kentte kalması için önemlidir. Mersin firmaları ulusal ve uluslararası kalitede hizmet veren, üretim yapan firmalardır. Mersin firmaları, esnafı, girişimcileri bu kaynaklardan daha çok yararlanmalıdır.


Turizm-Sanat-Spor
Deniz-Yat, Dağ, Tarih-Kültür (Ören Yerleri) Turizm alternatiflerinin geliştirilmesi,
Sağlık Turizmi yatırım alanları belirlenmesi,
Spor kulüplerinin desteklenmesi,
Mersin tarihi evlerinin restore edilmesi,
Fuar ve kongre merkezi yapımı,
Butik otel yatırımlarının özendirilmesi,
Tiyatro, opera, konser ve benzeri etkinliklerin desteklenmesi,
Uluslararası Müzik Festivali, Narenciye Festivali, vb. etkinliklerin desteklenmesi,
Sanat Sokağının kimliğine sahip çıkılması,

Eğitim
İşsizlikle mücadele edilmeli,
Kent yaşayanlarına yönelik eğitimler düzenlenmeli (Kişisel ve Mesleki Gelişim, Kentlilik Kültürü, Birlikte Yaşamak)
Madde bağımlılığı ile etkin mücadele edilmeli,
Gezici kütüphaneler oluşturulmalı,
Kırsal bölgelerdeki tarımsal üreticilerinin desteklenmesi ve eğitilmesi,


İletişim – Tanıtım
Öncelikle Yerel Yönetimler kentin tanıtımında başat rol oynamak zorundadır. Başkanlar kentin tanıtımının öncüsü ve lideri olmalıdır.
Kent tanıtımında Sosyal medyanın etkin kullanılması,
Mersin’e yatırımcı çekilmesi konusunda çalışmalar yapılması,
Liman ana giriş kapısının ve bağlantı yollarının yeniden düzenlenmesi,
Yönetişim için kurullar oluşturulması ve STK’larla işbirliklerinin sürekliliğinin sağlanması,
Stratejik 4’lü; Tarım, Turizm, Sanayi ve Lojistik sektörlerinin gelişimi için aktif olunması,

 

Benim Başkanım Nasıl Olmalı?
Mersin’i, Mersin ile birlikte yöneten
Kadrosu en az kendisi kadar yetkin olan – Liyakat sahibi olan, 
Kendisi ve kadrosu ulaşılabilir olan, 
Mersin’i ulusal ve uluslararası alanda aktif olarak temsil edebilen, 
Bilgili, ilgili, işini takip eden, 
İlkeli ve dürüst, şeffaf, 
Adil, cesur, Yenilikçi, 
Güzel projeler tasarlayan ve uygulayan olmalıdır.”

Kaynak: Editör: Ayşe Şahin DOĞAN
Etiketler: 'Mersin, Başkanlarından, Ne, Bekliyor?'..., İşte, sonuçlar..,
Yorumlar
Haber Yazılımı